Kullanım Koşulları

KAPSAMI VE TARAFLAR
İşbu sözleşme WebEmlakSitesi.com’da özellikleri belirtilen emlak sistemi ile sınırlı olmak üzere yukarıda belirtilen tarihten başlayarak bir takvim yılını kapsar. Bu sözleşme Emlak-Sistemi’nin genel yapısını ve hostingini kullanma kıstaslarına göre tanzim edilmiştir. Bu sözleşmede Emlak-Sistemi’ni satın alan kişi ALICI, sistemi hazırlayan ve satışa sunan ise webemlaksitesi.com olarak adlandırılacaktır. ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ALICI, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, ALICI, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini, ALICI, işbu sitede kişi veya kurumların telif haklarına aykırı olan, fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlamayacağını, ALICI, virüsler, Truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri sisteme yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, site üzerinde lisanssız yazılımlar, hack, warez ve pornografik içerikler barındırmayacağını, ALICI, bu sistem veya siteyi kullanarak herhangi bir bilgisayar yazılımı / aracı vasıtasıyla elektronik bir yayına ya da bir kullanıcıya saldırı, hack, engelleme gibi işlemler yapmayacağını, ALICI, siteye üye olan kullanıcıların kişisel bilgilerini o kişilerin kendisinden izinsiz kullanmayacağını, bunları izinsiz kullanması durumunda oluşabilecek hukuki sorumlulukları peşinen kabul edeceğini, ALICI, Webemlaksitesi.com’ un sitenin alt yapısını, yazılımına dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağladığını ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamadığını, WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığının yalnızcaALICI sorumluluğunda olduğunu, ALICI, kendisi veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Webemlaksitesi.com’un sorumlu olmadığını KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. Webemlaksitesi.com HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Webemlaksitesi.com, PHP programlama dili ile yazılmış özgün emlak sistemini, sözleşme tarihinde Webemlaksitesi.com adresinde belirtilen, demo olarak yayınlanan yapı ve özellikleriyle ALICI’ YA teslim eder. Webemlaksitesi.com, emlak sitesi için eğer mevcut değilse, önceden özellikleri belirtilmiş, tarafların ücreti noktasında karşılıklı mutabakat sağladığı hosting alt yapısını temin eder. Talep durumunda ALICI tarafından istenen ve boş olan domaini de alabilir. Webemlaksitesi.com, emlak sitesinin satın alınmasını müteakip satılan pakette söz verilen teknik destek süresi itibariyle ücretsiz teknik destek verir. Mevcut sistem üzerine ilave edilmesi talep edilen modül ve eklentileri ekstra ücret talep ederek hazırlar ve belirttiği zamanda yayında olan sisteme adapte eder. Sistemin satın alınmasından sonraki süreçte yıllık (365 gün), Webemlaksitesi.com ve ALICI’NIN karşılıklı mutabakat sağladığı ücret mukabilinde tarafların kabulü ve beyanıyla teknik destek hizmetini sürdürür. Yıllık sözleşmeden sonraki her yıl mevcut kullanılan yazılım teknik Destek ve bakım ücreti 100 TL olarak ücretlendirilir. Kullanıcı yazılımı kendi hostinginde kullanıyorsa yıllık bakım ve teknik desteği isteğe bağlı olarak tercih edebilir. Yazılım dışarıdan hosting kullanan müşteriler için ömür boyu lisans ile teslim edilir. Bu sözleşmenin tamamını okuduğumu, içeriğini bütünü ile anladığımı ve tüm hükümleri onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.