Alışveriş Merkezi Yönetimi


Avm Yönetimi

Bilindiği üzere Alışveriş merkezleri birbirinden farklı konseptlerde onlarca farklı işletmeyi kiracı olarak bünyesinde bulunduran, temizliği, güvenliği, reklam pazarlama faaliyetleri ve teknik bakım onarım işlerini günlük olarak yürütülmek zorunda olan ticari alanlardır. Avm Yönetimi ‘nin temel amacı ve temel hedefi, perakendecilikte, AVM nin yönetilebilmesi için gerekli yaşamsal ve sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır. Sürdürülebilirlik ve karlılık uzun dönemli işletme amaçları işletme yönetimin amaçlarıyla doğru orantılı başarı odaklı olmaktır. Avm organizasyonların karlarını ve buna bağlı olarak da  işletmenin yatırım değerini maksimize etmeleri için gerekli koşulların sağlanması hedeflenmektedir.

Alışveriş merkezi sayısının hızla arttığı ülkemizde Avm yönetimi konusu da önemini oldukça arttırmaya başlamıştır. Alışveriş merkezi dendiğinde ticari alanına gelen ziyaretçilerin, müşterilerin, firmaların ve Avm çalışanlarının tamamı akla gelmelidir.

Avm yönetim ekibi ziyaretçi ve  Avm çalışanı ile ayrıca müşteri firmalar ile birebir iletişim halinde olduğu için, düzenin sağlanması ve huzurlu bir çalışma ortamının tesis edilmesi için Avm yönetiminde işinin ehli kişilerle çalışmalıdır.

Avm Yönetimi Nasıl Yapılır;

Alışveriş merkezlerine yönetici kademesinde görevlendirilenlerin geçmiş iş deneyimleri olsa bile birbirinden farklı konseptlerde onlarca farklı işletmeyi kiracı olarak bünyesinde bulunduran, temizliği, güvenliği, reklam pazarlama faaliyetleri ve teknik bakım onarım işlerinin nasıl yapılır konusunda ciddi araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Çünkü her alışveriş merkezinin kendine özgü yapısı, lokasyonu ve sistemi olur. Genel manada birçok kural tüm Avm’ler için geçerli olsa da, bünyesinde barındırdığı firmalar ve ziyaretçi portföyü açısından her biri farklı konseptlerde olduğu kabul edilmelidir.

Avm yönetiminde yönetim ekibi, ilk önce  AVM inşaatı yatırımı esnasında oluşturulmalıdır. Etap etap devam eden bu ticari yatırımın ilk etabından son etabına kadar her aşama hakkında yönetim ekibi bilgi sahibi olmalıdır. Avm’nin bulunduğu lokasyonun sosyo-ekonomik durumundan bilgisi olmalı, araştırmalı, lokasyonda ki müşterilerin yani insanların ihtiyaçlarını önceden tahmin etmeli, rekabetin hızla devam ettiği günümüzde diğer alışveriş merkezleri ile rekabet edebilecek şekilde planlama ve kiralama çalışmaları yapmalıdır.

Avm içerisindeki kiracıların karlı bir şekilde ticari yapılarını sürdürebilmeleri ve kiralarını maksimum düzenli ödeyebilmeleri için alışveriş merkezi yönetim ekibinin gerekli hazırlıkları sağlamalıdır. Müşterinin diğer rakip AVM lere göre yönettiği Alışveriş merkezini tercih etme sebeplerini çok iyi analiz edebilmelidir. Ziyaretçi sayısını arttırabilmek için bu analiz oldukça önem arz etmektedir.

Avm yönetimi konusunda kısa dönem için plan ve program yapmalıdır. Alışveriş merkezinin yöneticisi  AVM  çapında uzun vadeli hedefler yani stratejiler oluşturmakla yükümlü planlamalar yapmalıdır. Bu planı orta vadeli plan ile eşgüdümlü şekilde yürütmeli, uzun vadeli planların içine başarılı sağlayabilmek için sürdürülebilirlik ve karlılık uzun dönemli işletme amaçları işletme yönetimin amaçlarıyla doğru orantılı başarı odaklı planlamalı çalışmalıdır. Tüm plan türlerinde zaman zaman hem yönetim ekibinin durumunu hem müşteri beklentilerini test etmeli,  aksayan yönleri eksik görülen alanları mutlaka iyileştirecek eylem planları oluşturmalıdır.

Gerektiğinde daha verimli çalışacak yeni ekipler oluşturmalı, rekabetten uzaklaşmamak ve müşteri memnuniyetini kaybetmemek adına etkinlikler düzenlemeli, kampanyaları herkesin ihtiyacına uygun olarak planlamalıdır.

Alışveriş merkezi tamamlandıktan sonra bir bütün halinde yönetilmeye ihtiyaç duyan yatırımcılar, bu bütünü ve parçalarını uzmanlık alanı olan ve verimlilik ilkesi ile çalıştırmak adına Avm yönetimi yapan firmalardan yardım almalıdır. Alanında tecrübeli, yeterli iş deneyimine sahip, iş etiği ve disiplini bakımından profesyonelleşmiş kadroların yürüttüğü yönetimler, ticari hayatta her zaman bir adım önde olmaktadırlar.

Yatırımcılar sektörde rekabet eden diğer merkezleri takip ederek, onlardan daha iyi olmaya hedeflemeli yönetim firması yöneticileri ile birlikte, kendi merkezini yanı Alışveriş merkezini tercih etmesi için cazip kampanyalar ile AVM yönetimine  katkıda bulunmalıdır. AVM yönetimi de  müşterileri sürekli yeni bir anlayış ile karşılamalı, firmaları müşterilerin beklentileri konusunda bilgilendirmelidir.

Serdar Saraçoğlu

 

 

 

 

www.serdarsaracoglu.com


Anahtar Kelimeler : .. AVM Yönetimi Alışveriş Merkezi Yönetimi Alışveriş Merkezi Yönetim AVM Yönetim Danışmanlığı AVM Yönetim ve Kiralama danışmanlığı AVM yönetim hizmetleri AVM yönetim şirketleri