Hukuki Danışmanlık


PERAMER Profesyonel Yönetim; kat malikleri kurulunca aldığı yetkilere istinaden apartmanların ve sitelerin tüm hukuki işlemlerini üzerine alarak her tip yasal başvuruyu yaparak takibini ve sonuçlanmasını sağlar.

 

Şirketimizin hukuksal danışmanlıktan anladığı şey birçok profesyonel yönetim şirketinin altını çizdiği gibi sadece ödenmeyen aidatlara istinaden icra takiplerinin açılması değildir. Hukuksal danışmanlık, aynı zamanda bu tesislerin içerisinde oluşabilecek ya da dışardan tesise karşı oluşturulabilecek her tip hukuksuz duruma karşı yasal süreçlerin zamanında, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi işidir.

 

Sitenin, apartmanın, plazanın, blokların, iş merkezlerinin, villaların vb. her tip tesisin üçüncü şahıslarla, şirketlerle, tedarikçilerle, görevli personellerle, kat malikleriyle, kiracılarla, ilgili tesisin inşaatı yapan müteahhit/taşeron firmalarla, resmi kamu kurumlarıyla olan ilişkilerine istinaden her tip yasal sürecin başlatılması, ya da tesise karşı başlatılan yasal işlemlerin takip edilmesi ve yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıdır.

 

PERAMER Profesyonel Yönetim için, hukuki danışmanlık, ticari bir ek gelir değil; tesislerin sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlayan çok önemli yasal bir prosedürdür.

 


Anahtar Kelimeler : fdsfsdfdsfsd