Mali İşler Yönetimi


Sitelerde ve apartmanlarda kat sakinlerinden periyodik olarak toplanan aidatlar, yapılacak masraflar, gelir-gider terazisinin oturtulması gibi detay gerektiren muhasebe hizmetlerinin site yönetimlerine büyük bir yük oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Kat maliklerinin katıldığı genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunda görev alan site veya apartman sakinlerinin yanı sıra denetim kurulunun da üzerinden titizlikle durduğu en önemli konu olan site yönetimi muhasebe hizmetleri profesyonel bir yaklaşımla verilmelidir.

 

B Planı Bina Yönetim olarak toplu yaşam alanlarında yaşamanın belirli bir düzen ve maliyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle sunduğumuz muhasebe hizmetlerimiz; Nakit ve Fon Yönetimi, Gider Paylaşımı, Aylık Giderlere İştirak Avanslarının Tahsilatı, İşletme Projesi (Bütçe), Raporlama, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Personel SGK ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, İdari İşler,Hukuki İtilafların Takibi, Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamaları, Yönetim Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu sekretaryasının düzenlenmesi ve yürütülmesi hizmetlerini kapsar.

Sitenin sahip olduğu nakitlerin yönetimi konusunda atılacak adımların, site yönetimi ile imza altına alınan sözleşme kapsamında değerlendirilmesi oldukça önemli bir iştir. Aylık giderlerin kat maliklerine eşit şekilde bölüştürülmesi, aidatların toplanıp banka hesaplarına yatırılması ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınması gibi işlemler Best Bina Yönetim olarak bizlerin en hassas davrandığı konulardandır.


Anahtar Kelimeler : Muhasebe Yönetim; Finans Yönetim; Mali İşler; Kat Mülkiyeti Kanunu; İşletme Projesi; (Bütçe)Muhasebe Yönetim; Finans Yönetim; Mali İşler; Kat Mülkiyeti Kanunu; İşletme Projesi; (Bütçe) Raporlama Denetim Satınalma