Site Yönetimi


Site Yönetiminizi Profesyonel Kişilere Bırakın

Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Adeta bir muhasebeci ve işletmeci gibi çalışması gereken site yöneticisinin sorumluluk alanı bir hayli fazla Daire sakinlerinden aidatların toplanması, binanın temizliği, varsa asansörün olası arızaları ve periyodik bakımları, yine varsa çalışanın maaşı, sigortası, izinleri ve kıdem tazminatı gibi meseleler site yönetiminin profesyonel ellere bırakılması gerektiğinin birkaç göstergesi.

Özellikle günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigortalar kanunu ve yaptırımları, işletmecilerin dolayısıyla da site yönetiminden sorumlu olanların, zaman yönetimini de iyi planlamaları gerektiğini göstermektedir. Aksi durumlarda karşılaşılacak maddi yükümlülükler hem bireysel olarak site yöneticisini hem de genel olarak tüm site sakinlerini ekonomik yönden zor durumda bırakabilmektedir. Başlı başına zaman ayrılması gereken bu yönetim tarzının herkesin mutluluğu ve huzuru için hatasız yapılması önemlidir. Bu yüzden tüm bu sorumlulukların ve zorunlulukların işinde uzman profesyonel kadrolara teslim edilmesi herkesi rahatlatmaktadır.

Profesyonel Site yönetimin hizmet adımları aşağıdaki gibi olmalıdır

  • Sitenin sakinlerini bilgilendirmek ve el kitabını dağıtmak
  • Siteye ait bir web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığın sağlanması
  • Site yönetim planını topluca değerlendirmek ve uygulamak
  • Site projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ etmek
  • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar düzenlemek
  • Site sakinlerinin memnuniyet araştırmasını yapmak ve değerlendirmek
  • Site ile ilgili resmi evrakların kabulü, yazışmalarının dosyalanması.
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

Site Yönetimi Kanunu

“Kat Mülkiyeti Kanunu” olarak bilinen, site yönetimi ile ilgili iş ve işleyişin nasıl olması gerektiğinin yasal dayanağı niteliğindeki bu kanunda her şey açıkça belirtilmiştir.  Site Yönetim Kurulu site yöneticilerinin başucu kitabıdır. Bu yasaya göre site yönetimi oluşturulur, denetim kurulu seçilir ve her yıl ocak ayında toplanarak bütçe ibra edilir. Toplantı zamanı sitenin kullanım amacına göre yaz aylarına da alınabilir. Hatta birçok binadan oluşmuş büyük sitelerin toplantısı iki yılda bir de yapılabilmektedir. Site sakinlerinin genel kurul toplantısından haberdar edilmesi için yazılı evrakla duyurulma şartı vardır.

Daire sahiplerinin evlerini kiraya verdikleri durumda site yönetimi toplantısına kiracısı, ev sahibinden vekâlet almak suretiyle katılabilir ve oy kullanabilir. Toplantıya katılamayan sakinlerin yerine yine vekâletle başka biri katılabilir; ancak bir kişinin en fazla iki kişi yerine vekâlet edebileceği daha sonraki kanuni düzenlemelerde ifade edilmektedir. Buradaki vekalet, belirli bir ücret ödenerek noter aracılığıyla alınan vekalet değildir. Daire sahibinin manuel olarak düzenlediği ve imzaladığı bir belge vekalet olarak kullanılabilir.

Yine site yönetimi kanununda, belirli oranda toplanan katılma paylarının kat malikleri tarafından aksatılması halinde neler yapılacağı ile ilgili maddeler de bulunmaktadır. Site yöneticisinin üzerinde bulunan yasal yollara başvurma yetkisi zaman zaman bu amaçla kullanılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peramer.com


Anahtar Kelimeler : Site Yönetiminizi Profesyonel Kişilere BırakınSite Yönetiminizi Profesyonel Kişilere Bırakın